BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Bér zelený s pozdějším kvetením

  • organismus: bér zelený
  • nová vlastnost: pozdější kvetení
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
Bér zelený s pozdějším kvetením
(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Odrůdy béru jsou pěstovány pro mnoho účelů, mj. pro výrobu mouky, bioplynu nebo senáže a siláže pro skot. Vzhledem k tomuto širokému spektru aplikací je žádoucí, aby byla produkce béru efektivní a zaručovala dostatečné výnosy.

Jako zajímavá varianta se jeví prodloužení sklizně béru, díky čemuž bude možné jej získávat kontinuálně po delší časové období.

Pro možnost dosažení delší sklizně se vědci zaměřili na genetické úpravy způsobující pozdější kvetení, a tedy i dozrávání béru. S pomocí mutageneze zprostředkované CRISPR/Cas9 byla vytvořena linie béru 193-31. Expresní systém CRISPR/Cas9 byl použit pro deaktivaci homologu genu id1 kukuřice, který podporuje kvetení. Jeho deaktivací tak bylo dosaženo cíleného zpoždění kvetení béru.

V našich podmínkách je bér zelený uváděn především jako plevel rostoucí zejména v širokořádkových plodinách hlavně v teplejších oblastech. Pro jeho případné využití jako pícniny jsou vhodné mladé rostliny, brzy však stárne a tvrdne.


Zdroje:

United States Department of Agriculture, 2016 [online]. APHIS, Biotechnology Regulatory Services., [cit. 6.11.2021]. Dostupné z:
https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/16-066-01_air_inquiry.pdf

United States Department of Agriculture, 2017 [online]. APHIS, Biotechnology Regulatory Services., [cit. 6.11.2021]. Dostupné z: 
https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/16-066-01_air_response_signed.pdf

Agromanuál, 2021 [online]. Časopis Agromanuál. [cit. 6.11.2021]. Dostupné z:
https://www.agromanual.cz/cz/atlas/plevele/plevel/ber-zeleny

Krump, M. 2016. Bér zelený – Setaria viridis. [online]. Rostliny-cs [cit. 6.11.2021]. Dostupné z:
https://www.rostliny-cs.com/forum/vt/cz/9798-b%C3%A9r-zelen%C3%BD-setaria-viridis/

 

Aktualizace ke dni: 14.1.2022

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top