Bér zelený s pozdějším kvetením

  • organismus: bér zelený
  • nová vlastnost: pozdější kvetení
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Odrůdy béru jsou pěstovány pro mnoho účelů, mj. pro výrobu mouky, bioplynu nebo senáže a siláže pro skot. Vzhledem k tomuto širokému spektru aplikací je žádoucí, aby byla produkce béru efektivní a zaručovala dostatečné výnosy.

Jako zajímavá varianta se jeví prodloužení sklizně béru, díky čemuž bude možné jej získávat kontinuálně po delší časové období.

Pro možnost dosažení delší sklizně se vědci zaměřili na genetické úpravy způsobující pozdější kvetení, a tedy i dozrávání béru. S pomocí mutageneze zprostředkované CRISPR/Cas9 byla vytvořena linie béru 193-31. Expresní systém CRISPR/Cas9 byl použit pro deaktivaci homologu genu id1 kukuřice, který podporuje kvetení. Jeho deaktivací tak bylo dosaženo cíleného zpoždění kvetení béru.

V našich podmínkách je bér zelený uváděn především jako plevel rostoucí zejména v širokořádkových plodinách hlavně v teplejších oblastech. Pro jeho případné využití jako pícniny jsou vhodné mladé rostliny, brzy však stárne a tvrdne.

Aktualizace ke dni: 14.1.2022


Zdroje:

United States Department of Agriculture, 2016 [online]. APHIS, Biotechnology Regulatory Services., [cit. 6.11.2021]. Dostupné z:
https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/16-066-01_air_inquiry.pdf

United States Department of Agriculture, 2017 [online]. APHIS, Biotechnology Regulatory Services., [cit. 6.11.2021]. Dostupné z: 
https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/16-066-01_air_response_signed.pdf

Agromanuál, 2021 [online]. Časopis Agromanuál. [cit. 6.11.2021]. Dostupné z:
https://www.agromanual.cz/cz/atlas/plevele/plevel/ber-zeleny

Krump, M. 2016. Bér zelený – Setaria viridis. [online]. Rostliny-cs [cit. 6.11.2021]. Dostupné z:
https://www.rostliny-cs.com/forum/vt/cz/9798-b%C3%A9r-zelen%C3%BD-setaria-viridis/