Bavlník se zlepšeným růstem kořenů

  • organismus: bavlník
  • nová vlastnost: zlepšený růst kořenů
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Správný vývoj kořenů je nezbytný pro dobrý růst rostliny, protože kořeny jsou mimo jiné odpovědné za příjem vody a živin. Kořenové systémy jsou také klíčovým orgánem pro vnímání stresu a odpovědi na něj.

Bavlník má typický kořenový systém, který zahrnuje hlavní a postranní kořeny. Zlepšení tvorby postranních (laterárních) kořenů může navýšit celkovou plochu povrchu kořene, a tak podpořit růst celé rostliny bavlníku.

Čínským vědcům ze zemědělské univerzity v Anhui se podařilo s použitím metody CRISPR/Cas9 ovlivnit aktivitu enzymu arginasy, inhibující růst kořenů. Docílili toho vyřazením z činnosti genu GhARG, který řídí funkci arginasy. Díky tomu došlo ke zlepšení růstu laterárních kořenů.

Výzkum zároveň prokázal, že technika CRISPR/Cas9 může být úspěšně použita i v případě polyploidních rostlin, mezi něž bavlník patří. Cílem čínského výzkumu je vytvoření nové, transgenní linie bavlníku, která kromě zvýšeného výnosu bude také lépe adaptována na zasolené půdy chudé na živiny a vláhu.

Aktualizace ke dni: 14.1.2022


Původní vědecký zdroj:
Wang, Y.; Meng, Z.; Liang, C.; Meng, Z.; Wang, Y.; Sun, G.; et al. Increased lateral root formation by CRISPR/Cas9-mediated editing of arginase genes in cotton. Sci. China Life Sci. 2017, 60, 524−527. doi:10.1007/s11427-017-9031-y