BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Banánovník rezistentní vůči viru

  • plodina: banánovník
  • nová vlastnost: rezistence vůči viru
  • země: Keňa, USA
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • stav: výzkum
  • povoleno v EU: ne
Banánovník rezistentní vůči viru
(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Banán ve vařené podobě je základní potravinou v mnoha tropických a subtropických oblastech Ameriky, Afriky a Asie.

V dnešní době mají největší rozšíření a ekonomický význam bezsemenné hybridní odrůdy (polyploidní klony) dvou divokých druhů banánovníků Musa accuminata (odtud genom A) a Mussa balbisiana (genom B).

Přímo v genomu B banánovníku dřímá virus BSV (banana streak virus, resp. eBSV – endogenous b.s.v.), který je aktivován během stresových situací, včetně teplotního a vodního stresu. To pak vede k onemocnění rostliny, a s tím spojené ztrátě sklizně. Navíc, přítomnost viru v genomu B ztěžuje šlechtění banánů z hlediska využití vhodných agronomických vlastností původního druhu Mussa balbisiana.

Virus BSV byl poprvé identifikován v západní Africe v roce 1958 a dnes je hlášen z většiny zemí, kde se banánovník pěstuje.

Úkolem šlechtitelů je tedy najít účinnou zbraň proti tomuto onemocnění.

Výzkumný tým vědců z Keni a USA použil techniku genové editace CRISPR/Cas9 k neutralizaci viru v genomu B banánovníku naprogramováním genetických nůžek tak, aby vyhledaly a štěpily virové geny. Pro svou práci použili vědci odrůdu banánů Gonja Manjaya (AAB genom), která je rozšířená ve východní a střední Africe.

Po prodělání vodního stresu zůstalo 75 % editovaných rostlin bez symptomů virové infekce ve srovnání s kontrolními ne-editovanými rostlinami.


Původní vědecký zdroj:
Tripathi JN, Ntui VO, Ron M, Muiruri SK, Britt A, Tripathi L. (2019): CRISPR/Cas9 editing of endogenous banana streak virus in the B genome of Musa spp. overcomes a major challenge in banana breeding 2019. doi:10.1038/s42003-019-0288-7   
 

Aktualizace ke dni: 18.11.2021

Aktuálně

NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top