Torénie se změněnou barvou květu

  • organismus: torénie
  • nová vlastnost: změněná barva květu
  • zacíleno na: spotřebitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Daria Chrobok, DC SciArt

Barva květu je jednou z nejdůležitějších charakteristik okrasných rostlin. To je důvod, proč šlechtitelé rostlin vyvíjejí velké úsilí na vyšlechtění odrůd s novými barvami květu.

Dosud byla změněná barva květu dosahována tradičním způsobem šlechtění nebo pomocí chemikálií způsobujících mutace.

Japonští vědci z výzkumného ústavu biotechnologií Iwate (Iwate Biotechnology Research Center) se zaměřili na okrasnou květinu torénii (Torenia fournieri), jež se hojně používá jako modelová rostlina pro výzkum. K úpravě barvy květů torénie použili techniku CRISPR/Cas9, kterou zacílili na geny pro enzym flavanon-3-hydroxylázu (F3H), klíčový enzym pro biosyntézu flavonoidů. 

Mutace F3H genu způsobila bílé zbarvení zkoumaného kultivaru torénie. Na rozdíl od původní fialové a levandulové barvy měly genově editované (GE) rostliny torénie světle modrou až bílou barvu květu.

Aktualizace ke dni: 1.2.2024


Původní vědecký zdroj:
Nishihara, M.; Higuchi, A.; Watanabe, A.; Tasaki, K. Application of the CRISPR/Cas9 system for modification of flower color in Torenia fournieri. BMC Plant Biol. 2018; 18, 331. doi:10.1186/s12870-018-1539-3

Další zdroj:
Štefková, M. Sekundární metabolity rostlin – přínos pro rostlinu i člověka. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta, MU Brno. 2014. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/hnij9/bakalarska_prace.pdf