BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Skot

On-line databáze zahrnuje vybrané geneticky upravené organismy (převážně plodiny), které vznikly s pomocí nových technik šlechtění (NBT, z angl. new breeding techniques), a které jsou buď již uvedeny na trh nebo se jejich uvedení na trh předpokládá v blízké době.

V databázi je možné vyhledávat dle následujících kritérií:

  • organismus - o jaký druh plodiny/živočicha se jedná
  • zacíleno na - zda je nová vlastnost organismu určená zejména pěstitelům, spotřebitelům, zpracovatelům/prodejcům a/nebo ke šlechtitelským účelům 
  • technika vzniku - jaká technika byla použita ke vzniku nové vlastnosti organismu
  • povoleno v EU - zda je NBT organismus povolen k uvedení na trh v EU

Základní zkratky použité v databázi:

  • CRISPR - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
  • GE - genetická editace, geneticky editovaný
  • GM - genetická modifikace, geneticky modifikovaný
  • GMO - geneticky modifikovaný organismus
  • NBT - nové techniky šlechtění (z angl. New Breeding Techniques)
  • TALE(N) - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Transcription Activator Like Effector Nuclease(s)
organismus:

organismus nová vlastnost technika vzniku
Skot Zvýšená tolerance abiotického stresu (vyšších teplot), kratší hladká srst CRISPR/Cas9

Vytvoření databáze finančně podpořily:

 Potravinářská komora ČR - Publikace vznikla v rámci Priority D (Bezpečnost potravin) výboru pro bezpečnost potravin a důvěru spotřebitele České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2021).

  Velvyslanectví USA v České republice

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top