Rýže rezistentní k bakteriální chorobě BLB

  • organismus: rýže
  • nová vlastnost: rezistence vůči bakteriálnímu onemocnění BLB
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Pod zkratkou BLB (z angl. Bacterial leaf blight) se skrývá onemocnění způsobené bakterií Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Xoo). Je považováno za jedno z nejzávažnějších onemocnění rýže (Oryza sativa L.). Způsobuje vadnutí sazenic, žloutnutí a zasychání listů rýže. To vede ke ztrátám na výnosech při pěstování této rostliny; v případě napadení rostliny během růstu mohou ztráty dosahovat až 70 %.

Nejčastěji se toto onemocnění vyskytuje v Asii a Africe, jedná se však o celosvětový problém. Proto se výzkumníci zaměřili na vývoj odrůdy rýže, která bude vůči patogenu Xoo odolná.

Úspěchu v tomto směru dosáhli vědci z Missourské university. Ti zjistili, že patogen Xoo vylučuje jeden nebo více ze šesti známých efektorů podobných transkripčnímu aktivátoru (transcription-activator-like effectors, TALes), které vážou specifické promotorové sekvence a indukují minimálně jeden ze tří hostitelských transportních genů sacharózy (SWEET11, SWEET13 a SWEET14). Jejich exprese je nutná pro náchylnost k onemocnění BLB.

Vědci tak využili technologii CRISPR-Cas9 k zavedení mutací v promotorových oblastech těchto genů. Změny promotoru vedly ke ztrátě vazby TALes indukujících SWEET geny. Díky tomu rostlina získala široko-spektrální odolnost vůči chorobě zprostředkované Xoo.

K podobnému úspěchu dospěla již dříve skupina vědců z Iowa State University v Amesu, v čele s dr. Ting Li, a ze dvou dalších amerických univerzit, kteří získali stabilně rezistentní rostliny japonské formy rýže k bakteriím Xoo, a to prostřednictvím editační metody TALEN – viz položka v naší NBT DTB „Rýže rezistentní k bakteriím“.

 

Zdroje:

https://www.nature.com/articles/s41587-019-0267-z  

https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/20-143-01_air_inquiry_a1.pdf

http://www.ueb.cas.cz/cs/content/prohlaseni-evropskych-vedcu-k-editacim-genomu

 

Aktualizace ke dni: 1.3.2024