BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Rýže rezistentní k bakteriální chorobě BLB

  • organismus: rýže
  • nová vlastnost: rezistence vůči bakteriálnímu onemocnění BLB
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne
Rýže rezistentní k bakteriální chorobě BLB
(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Pod zkratkou BLB (z angl. Bacterial leaf blight) se skrývá onemocnění způsobené bakterií Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Xoo). Je považováno za jedno z nejzávažnějších onemocnění rýže (Oryza sativa L.). Způsobuje vadnutí sazenic, žloutnutí a zasychání listů rýže. To vede ke ztrátám na výnosech při pěstování této rostliny; v případě napadení rostliny během růstu mohou ztráty dosahovat až 70 %.

Nejčastěji se toto onemocnění vyskytuje v Asii a Africe, jedná se však o celosvětový problém. Proto se výzkumníci zaměřili na vývoj odrůdy rýže, která bude vůči patogenu Xoo odolná.

Úspěchu v tomto směru dosáhli vědci z Missourské university. Ti zjistili, že patogen Xoo vylučuje jeden nebo více ze šesti známých efektorů podobných transkripčnímu aktivátoru (transcription-activator-like effectors, TALes), které vážou specifické promotorové sekvence a indukují minimálně jeden ze tří hostitelských transportních genů sacharózy (SWEET11, SWEET13 a SWEET14). Jejich exprese je nutná pro náchylnost k onemocnění BLB.

Vědci tak využili technologii CRISPR-Cas9 k zavedení mutací v promotorových oblastech těchto genů. Změny promotoru vedly ke ztrátě vazby TALes indukujících SWEET geny. Díky tomu rostlina získala široko-spektrální odolnost vůči chorobě zprostředkované Xoo.

K podobnému úspěchu dospěla již dříve skupina vědců z Iowa State University v Amesu, v čele s dr. Ting Li, a ze dvou dalších amerických univerzit, kteří získali stabilně rezistentní rostliny japonské formy rýže k bakteriím Xoo, a to prostřednictvím editační metody TALEN – viz položka v naší NBT DTB „Rýže rezistentní k bakteriím“.

 

Zdroje:

https://www.nature.com/articles/s41587-019-0267-z  

https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/20-143-01_air_inquiry_a1.pdf

http://www.ueb.cas.cz/cs/content/prohlaseni-evropskych-vedcu-k-editacim-genomu

 

Aktualizace ke dni: 31.10.2022

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top