Ryba Takifugu se zvýšeným apetitem

  • organismus: takifugu
  • nová vlastnost: zvýšená chuť k jídlu, rychlý růst hmotnosti
  • zacíleno na: šlechtitele/chovatele
  • technika vzniku: CRISPR/Cas9
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Čtverzubec rudoploutvý (Takifugu rubripes) je mořská ryba známá svou schopností se při ohrožení nafouknout. Kromě toho je tato ryba považována za tradiční japonskou specialitu a kulinářskou delikatesu, ačkoliv je při její nesprávné úpravě vysoké riziko otravy tetrodotoxinem obsaženým v různých částech těla ryby. V posledních letech však došlo k poklesu přirozeného výskytu čtverzubce. Situace přiměla japonskou vládu k vývoji upravených ryb pomocí pokročilých vědeckých nástrojů, jako je technologie editace genů CRISPR. Genetické úpravy ryb vedoucí k rychlejšímu růstu či větší hmotnosti by umožnily snížit náklady na farmový chov ryb a přispěly k zajištění dostatku potravin pro rostoucí světovou populaci.

Vývoj geneticky upraveného (GE, z angl. gene edited) čtverzubce rudoploutvého byl iniciován společností Regional Fish Co., Ltd. ve spolupráci s Kjótskou a Kindaiskou Univerzitou. Ke genetické úpravě byla využita metoda CRISPR-Cas9, kterou byl narušen gen pro leptinový receptor (LEPR). LEPR je exprimován v hypotalamu mozku a ovlivňuje (potlačuje) chuť k jídlu. Delece 4 párů bazí (bp) v cílovém genu má za následek zvýšenou chuť k jídlu u ryb, a tak i ovlivnění jejich růstu. GE-LEPR čtverzubci rychleji rostou a dosahují tak dříve tržní váhy, jsou až 1,9krát těžší než konvenční druh. Mají také větší množství jedlého masa.

Výzkumy potvrzují, že mutace byla zděděna několika generacemi ryb a získaná vlastnost je geneticky stabilní. Také bylo potvrzeno, že u GE-LEPR čtverzubce nedošlo k mutacím mimo cílovou oblast. Na základě dosažených poznatků tak byl v listopadu 2021 GE-LEPR čtverzubec rudoploutvý v Japonsku schválen pro komerční prodej.

Aktualizace ke dni: 12.5.2024