Řepka CLB1 tolerantní k herbicidům

  • organismus: řepka
  • nová vlastnost: tolerance k herbicidům (imidazoliny)
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: mutageneze pomocí oligonukleotidů
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Řepka olejka, jakožto jedna z nejpěstovanějších plodin světa, je častým předmětem zájmu vědců a výzkumníků, kteří se snaží zlepšit její vlastnosti. Do středu zájmu se dostává především tolerance vůči různým herbicidům.

Společnost BASF se zaměřila konkrétně na imidazolinové herbicidy. Pomocí mutageneze cílené na gen ahas3 kódující enzym acetohydroxykyselinová syntáza (AHAS), známý také jako acetolaktát syntáza (ALS), byla vyvinuta linie řepky CLB1, která je tolerantní k těmto herbicidům.

Do genomu konvenční linie řepky BN02 byly vneseny dvě cílené mutace genu ahas3. Ty vedou k záměně alaninu za threonin v poloze 122 a k záměně serinu za asparagin v poloze 653, čímž způsobují, že modifikovaný enzym AHAS3 je necitlivý k imidazolinonovým herbicidům, včetně imazamoxu a imazapyru.

Následné analýzy potvrdily přítomnost obou zamýšlených bodových mutací, nepřítomnost jakýchkoli mutací v blízce příbuzném genu ahasL1C a stabilní přítomnost znaku CLB1 napříč několika generacemi.

Aktualizace ke dni: 30.4.2024


Zdroje:

Healt Canada, 2016 [online]. Novel food information: Canola (Brassica napus) Event CLB-1. [cit. 11.11.2021]. Dostupné z: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-modified-foods-other-novel-foods/approved-products/clearfield-canola-clb-1.html

Canadian Food Inspection Agency, 2017 [online]. Decision Document DD2014-101. [cit. 11.11.2021]. http://www.inspection.gc.ca/plants/plants-with-novel-traits/approved-under-review/decision-documents/dd2014-101/eng/1454107718197/1454107776755

Database EUginius (EUropean GMO INItiative for a Unified Database System), 2021 [online]. Canola Event CLB1. [cit. 11.11.2021]. Dostupné z: https://euginius.eu/euginius/pages/gmo_fulltext_searchresults.jsf