BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Kukuřice se zvýšeným výnosem

  • plodina: kukuřice
  • nová vlastnost: vyšší výnos
  • země: USA
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: meganukleasy
  • stav: výzkum
  • povoleno v EU: ne
Kukuřice se zvýšeným výnosem
(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Zvýšení výnosu kukuřice, jakožto jedné z hlavních zemědělských plodin, je celosvětově žádoucí. Nové techniky šlechtění umožňují různé způsoby, jak pěstování kukuřice zefektivnit.

Americká firma Benson Hill Biosystems, Inc., sídlící v St. Louis, Missouri, vyvinula geneticky upravenou kukuřici nesoucí označení „BHB Hi-Yield Maize“. Tato kukuřice má zvýšenou účinnost a/nebo kapacitu fotosyntézy, což vede k jejím vyšším výnosům.

Pro genetickou úpravu byla zvolena genetická rekombinace s využitím meganukleasou indukovaných dvouřetězcových zlomů a matrice pro opravu DNA. Ty jsou do kukuřice vnášeny biolistickou metodou genové pistole.

V případě pěstování kukuřice BHB Hi-Yield Maize by mělo být možné sklidit významně větší množství než v případě klasické, geneticky neupravené kukuřice.

Geneticky upravená kukuřice Hi-Yield Maize získala od příslušného amerického úřadu (zde konkrétně APHIS - Animal and Plant Health Inspection Service, USDA) status „non-regulated“, tj. neregulováno jako GMO. Produkty této kukuřice tedy mohou být na trh uvedeny, aniž by podléhaly regulaci – pravidlům platným pro GMO (geneticky modifikované organismy).

Aktualizace ke dni: 16.11.2021

Aktuálně

NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top