BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Kukuřice se zvýšeným výnosem

  • organismus: kukuřice
  • nová vlastnost: vyšší výnos
  • zacíleno na: pěstitele
  • technika vzniku: meganukleasy
  • povoleno v EU: ne
Kukuřice se zvýšeným výnosem
(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Zvýšení výnosu kukuřice, jakožto jedné z hlavních zemědělských plodin, je celosvětově žádoucí. Nové techniky šlechtění umožňují různé způsoby, jak pěstování kukuřice zefektivnit.

Americká firma Benson Hill Biosystems, Inc., sídlící v St. Louis, Missouri, vyvinula geneticky upravenou kukuřici nesoucí označení „BHB Hi-Yield Maize“. Tato kukuřice má zvýšenou účinnost a/nebo kapacitu fotosyntézy, což vede k jejím vyšším výnosům.

Pro genetickou úpravu byla zvolena genetická rekombinace s využitím meganukleasou indukovaných dvouřetězcových zlomů a matrice pro opravu DNA. Ty jsou do kukuřice vnášeny biolistickou metodou genové pistole.

V případě pěstování kukuřice BHB Hi-Yield Maize by mělo být možné sklidit významně větší množství než v případě klasické, geneticky neupravené kukuřice.

Geneticky upravená kukuřice Hi-Yield Maize získala od příslušného amerického úřadu (zde konkrétně APHIS - Animal and Plant Health Inspection Service, USDA) status „non-regulated“, tj. neregulováno jako GMO. Produkty této kukuřice tedy mohou být na trh uvedeny, aniž by podléhaly regulaci – pravidlům platným pro GMO (geneticky modifikované organismy).


Zdroje:

United States Department of Agriculture, 2015 [online]. APHIS, Biotechnology Regulatory Service. [cit. 11.11.2021]. Dostupné z:
https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/15-013-01air_resp.pdf

United States Department of Agriculture, 2015 [online]. APHIS, Biotechnology Regulatory Service. Determination of unregulated status. [cit. 11.11.2021]. Dostupné z:
https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/15-013-01air.pdf

 

Aktualizace ke dni: 14.1.2022

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTubeZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN 

 

Top