BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Nové stránky Biotrinu

Biotrin Vás vítá na svých nových internetových stránkách. Věříme, že pro Vás budou přehledné a srozumitelné, a že i nadále na nich budete nalézat užitečné a zajímavé informace. Zároveň budeme rádi za každou připomínku či komentář, jak k formě nového webu, tak i k jeho obsahu. Své postřehy, prosím, zasílejte na adresu info@biotrin.cz

Aktuálně

BIOTRIN MĚNÍ LOGO


NOVÉ ČÍSLO BULLETINU SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE


uspořádali jsme pro vás

SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIE

Záznam a podcast jsou dostupné na YouTube



ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN



 

 

Top