BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Databáze NBT plodin

On-line databáze zahrnuje vybrané geneticky upravené plodiny, které vznikly s pomocí nových technik šlechtění (NBT, z angl. new breeding techniques), a které jsou buď již uvedeny na trh nebo se jejich uvedení na trh předpokládá v blízké době.

V databázi je možné vyhledávat dle následujících kritérií:

 • plodina - o jaký druh plodiny se jedná
 • země - místo, kde byla nová plodina vyvinuta
 • zacíleno na - zda je nová vlastnost plodiny určená zejména pěstitelům, spotřebitelům, zpracovatelům/prodejcům a/nebo ke šlechtitelským účelům 
 • technika vzniku - jaká technika byla použita ke vzniku nové vlastnosti plodiny
 • stav - v jaké fázi se nachází nová plodina, zda je již komerčně dostupná, nebo (zatím) ve výzkumu
 • povoleno v EU - zda je NBT plodina povolená k uvedení na trh v EU

Základní zkratky použité v databázi:

 • CRISPR - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
 • GE - genetická editace, geneticky editovaný
 • GM - genetická modifikace, geneticky modifikovaný
 • GMO - geneticky modifikovaný organismus
 • NBT - nové techniky šlechtění (z angl. New Breeding Techniques)
 • TALE(N) - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Transcription Activator Like Effector Nuclease(s)
plodina:

1 | 2 |

plodina nová vlastnost technika vzniku země
petúnie delší doba květu CRISPR/Cas9 Jižní Korea
rajče plané zlepšený růst, více květů, větší plody, větší obsah lykopenu CRISPR/Cas9 Německo
pšenice delší klidové období semen CRISPR/Cas9 Japonsko
rajče změněná barva plodu CRISPR/Cas9 Čína
rajče zvýšený obsah zdraví prospěšné GABA CRISPR/Cas9 Japonsko
rajče usnadnění sklizně CRISPR/Cas9 Belgie, Francie
řepka tolerance k herbicidům (sulfonylmočoviny a imidazoliny) mutageneze pomocí oligonukleotidů USA
řepka tolerance k herbicidům (imidazoliny) mutageneze pomocí oligonukleotidů Německo
řepka zvýšená pevnost šešulí CRISPR/Cas9 Německo
řepka zvýšená odolnost proti hnilobě stonku CRISPR/Cas9 Čína
réva vinná rezistence vůči plísni šedé CRISPR/Cas9 Čína
rýže snížený obsah arsenu CRISPR/Cas9 Čína
rýže zvýšená tolerance k zasolení půd CRISPR/Cas9 Čína
sója vylepšená kvalita oleje TALEN USA
torénie změněná barva květu CRISPR/Cas9 Japonsko
žampion zvýšená odolnost proti hnědnutí CRISPR/Cas9 USA

1 | 2 |

Vytvoření databáze finančně podpořily:

 Potravinářská komora ČR - Publikace vznikla v rámci Priority D (Bezpečnost potravin) výboru pro bezpečnost potravin a důvěru spotřebitele České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2021).

  Velvyslanectví USA v České republice

Aktuálně

NBT KONFERENCE
26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top