BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

NBT CONFERENCE

Biotrin, z.s. invites you together with the University of Chemistry and Technology in Prague to the conference "New Breeding Techniques - Hope for Agriculture and Food Chain", which will be held in Prague on the 13th September 2018.

For more information see the first announcement:

https://www.biotrin.cz/store/nbt-conference-2018-invitation.pdf

Potraviny
a spotřebitel

BIOTRIN z.s. je členem pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel při České technologické platformě pro potraviny, která vydává tiskoviny na podporu orientace spotřebitele v kvalitě a značení potravinářských výrobků.